องค์ประกอบของค่าจ้าง (Pay Mix) กับความสำเร็จของธุรกิจ

Prakal's Blog

ผมได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ประกอบของค่าจ้างของสายวิชาชีพต่างๆ มา 3 ตอน ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านน่าจะพอเห็นภาพของคำว่า Pay Mix มากขึ้น และพอที่มองเห็นความสำคัญของมันว่ามีความสำคัญต่อการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของพนักงานอย่างไร

View original post 175 more words

Advertisements

requirement สำคัญนะ

เรียกหรูหราหน่อย requirement
เรียกบ้านๆหน่อย todo
มันเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยเราไม่ให้ทำงานไปทั้งวันทั้งคืน และรู้ด้วยว่าเรามีอะไรให้ทำบ้าง