การใช้ fn.call()

fn.call หรือ Function.prototype.call มีประโยชน์มากเวลาเอาไปใช้สร้าง callback function
เช่นที่เห็นประจำคือ $.each() 

การจะเรียกใน arg สามารถทำได้ 2 แบบ คือ

  1. fn.call เช่น
    Math.max.call(this, 10, 2);
  2. fn.apply เช่น
    Math.max.apply(this, [10, 2]);

ทั้งสองตัวทำงานเหมือนกัน แตกต่างแค่ argument ของ apply จะเป็น array 

ส่วน argument ตัวแรกคือค่าที่จะถูกนำไปใช้เป็น this ใน scope ของ function ซึ่งจะสามารถใส่ไปเป็นอะไรก็ได้ งงไหมลองดูตัวอย่างจะเข้าใจ

ตัวอย่างโค้ด

function clean_loop(array, fn){
    for(var i = 0; i < array.length; i++)
        fn.call(array, array[i]);
}

loop([0, 1, 2], function(value){
    console.log(this); // [0, 1, 2]
    console.log(value); // i++
}

โคตรสับสนเลยเนอะ
ถ้าสติหายไปแว๊บนึงคงอ่านโค้ดผิดเป็นแน่แท้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s