ไอ้เหี้ยเอ๊ย

เป็นเสื้อแดงไหม เสื้อเหลืองหรือปล่าว ใช้ชีวิตอยู่ในระบอบไหน พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ? ประชาธิปไตย ? คอมมิวนิส์ ? ทุนนิยม ? อำนาจนิยม ? ฝ่ายค้านเป็นรัฐบาล รัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้าน จะนิรโทษกรรมใคร หุ้นจะขึ้น ราคาทองจะลง น้ำมันจะรั่วเต็มอ่าวไทย ดาราท้องก่อนแต่ง ละครหลังข่าวถูกแบน
. . .
ไม่ว่าในกรุงเทพฯจะเกิดอะไรขึ้น
ทุกๆวัน พวกเค้าก็ได้แต่สบถว่า “ไอ้เหี้ยเอ๊ย” เมื่อต้องเสียเพื่อนร่วมรบImage

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s