การติดตั้ง xdebug และทำ profiling

บน localhost ผมใช้ wamp ซึ่งมี xdebug แถมมาให้อยู่แล้ว
ไม่ต้องทำอะไรมาก แค่ไปที่ php.ini ณ บรรทัดเกือบๆสุดท้ายจะมี config ของ xdebug อยู่

เปลี่ยนจาก

xdebug.profiler_enable_trigger = off

เป็น 

xdebug.profiler_enable_trigger = 1

ซึ่งตัวนี้จะอนุญาติให้เรา profiling ได้โดยใส่ XDEBUG_PROFILE ใน get หรือ post หรือใน cookie
ซึ่งใช้ด้วย cookie จะทำ profiling ได้ครอบคลุมกว่า

หลังจากนั้นก็ลอง profiling app ที่เราทำดู
ซึ่ง profiling logs จะถูกเก็บที่ /wamp/tmp (ค่า default)

เวลาจะดูก็ใช้ webgrind ซึ่งก็มาพร้อม wamp
โดยเข้าไปที่ http://localhost/webgrind

จบ

ในฝั่ง server
ต้องลง xdebug ด้วย pecl

$ pecl install xdebug

และก็เอา config ไปใส่ใน php.ini เอง
ซึ่งการจะหาว่า php.ini อยู่ไหนก็แค่ใช้คำสั่ง

$ php –ini
Confiuration File (php.ini) Path: /etc
Loaded Configuration File: /etc/php.ini

ส่วนการทดสอบว่า xdebug install ไปแล้วหรือยัง ใช้คำสั่ง

$php –version

ซึ่งจะแสดง version ของ xdebug ต่อท้ายมาด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s