องค์ประกอบของค่าจ้าง (Pay Mix) กับความสำเร็จของธุรกิจ

Originally posted on Prakal's Blog:

ผมได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ประกอบของค่าจ้างของสายวิชาชีพต่างๆ มา 3 ตอน ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านน่าจะพอเห็นภาพของคำว่า Pay Mix มากขึ้น และพอที่มองเห็นความสำคัญของมันว่ามีความสำคัญต่อการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของพนักงานอย่างไร

View original 175 more words

requirement สำคัญนะ

เรียกหรูหราหน่อย requirement
เรียกบ้านๆหน่อย todo
มันเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยเราไม่ให้ทำงานไปทั้งวันทั้งคืน และรู้ด้วยว่าเรามีอะไรให้ทำบ้าง

อุปสรรคมีไว้เพื่อสรรเสริญเมื่อประสบความสำเร็จว่ะ

ปีนี้เป็นปีชงของผม
นอกจากนั้นผมยังงออกจากงานเพื่อมาเปิดบริษัทของตัวเอง

ปัญหามีตั้งแต่เริ่มหาหุ้นส่วน … คือไม่มีใครมาหุ้นน่ะ
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่หมดปัญหา ในเรื่องของการจดจัดตั้งบริษัท และจดทะเบียนภาษี 

นอกจากนั้นผมยังเรียนโทไม่จบเลย 
การออกมาตั้งบริษัทอย่างนี้ ผมอาจจะต้องลาออก หรือยอมเสียเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิตไว้

หลายคนบอกว่า ผมยังไม่พร้อม
รอให้พร้อมก่อนไหมค่อยมาทำใหม่

… ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นอุปสรรค ที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกตัวเรา
ถ้าใจผมมองว่ามันเป็นอุปสรรค ที่เกินจะรับมือ ผมก็คงจะล้มเลิกและทำตามคำแนะนำทั้งหลาย

ถ้าคุณเคยอ่านประวัติศาสตร์มาบ้าง คุณจะพบว่า ผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ค่อยมีคนที่เพรียบพร้อม
แต่ก็ต่อสู้จนได้ทุกอย่างที่ต้องการ และถูกสรรเสร็ญให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่

เช่นเดียวกับผม อุปสรรคพวกนี้ มีไว้เพื่อสรรเสริญผมเอง เมื่อผมพบความสำเร็จ

ไม่ได้มีให้ท้อถอย และล้มเลิก!

(ถ้าพร้อมทุกอย่างแล้วลุย … มันจะมีอะไรให้น่าสรรเสริญ เป็นอย่างนั้นใครๆก็ทำได้ ใช่ไหม)

Docker 101 (LAMP Stack on Ubuntu)

Docker — เป็น package management 
หรือพูดง่ายๆคือเป็น vm ในรูปแบบที่เบา ไว สามารถ pack แล้วเก็บไว้บน cloud ของ docker ได้
แล้วสามารถดึงลงเอามาใช้งานในเครื่องเราก็ได้

เราสามารถจำลอง vm ของเครื่อง LAMP, Memcached, redis ไว้เทสใน localhost บนเครื่องของเรา
สามารถทำเครื่องของเราให้กลายเป็น PaaS

วิธีการติดตั้ง docker > http://docs.docker.io/en/latest/installation/

การติดตั้ง LAMP ใน docker

 1. ดึง docker ลงมาไว้ในเครื่องเราก่อน
  $ docker run -i -t ubuntu:12.10 /bin/bash
  # คำสั่งนี้คือการสั่งให้ docker ดึง image ของ vm ที่ชื่อว่า ubuntu เวอร์ชั่น 12.10 ลงมาในเครื่องเราและทำการรัน ผลลัพท์ที่ได้คือเราจะเข้าไปอยู่ใน vm ตัวดังกล่าว
 2. อัพเดท apt-get และติดตั้ง LAMP Stack ตามธรรมดา (ตอนนี้เราอยู่ใน vm ของ docker แล้วนะ)
  $ apt-get update 
  $ apt-get install apache2
  $ apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql
  $ apt-get install php5 libapache-mod-php5 php5-mcrypt
  $ vim /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
  # เพิ่ม index.php ใน DirectoryIndex
  $ vim /var/www/index.php
  # เพิ่ม php script เพื่อเทส
  $ service apache2 start
  $ apt-get install lynx
  # ลง lynx browser
  $ lynx http://localhost
  # เปิด browser เพื่อเทส
 3. เปิด terminal ใหม่ เพื่อทำการตรวจสอบและ save vm ที่เราสร้างเมื่อกี้
  $ docker ps 
  # คำสั่งนี้ใช้เปิดดู​ docker vm ที่กำลังเปิดใช้งานในตอนนี้ ซึ่งจะแสดง id ของ vm ที่เปิดใช้งานในตอนนี้
  $ docker commit -m “Initial LAMP Stack on Ubuntu 12.10″ [docker-id] [your-docker-name]
  # คำสั่งนี้เป็นการ save docker บน docker cloud โดย docker-id คือ id ที่กำลังรันอยู่ในตอนนี้ your-docker-name คือ ชื่อของ docker ที่เราต้องการจะ save สามารถใช้เป็นชื่อ username ของเราได้ เช่น ilumin/lamp
 4. ปิด docker สามารถทำได้ 2 วิธี
  $ exit
  # กรณีที่อยู่ใน docker vm ก็ exit ออกมาเลย ตรงนี้จะหมายถึงการปิดเครื่อง vm ทันที
  $ docker kill [docker-id]
  # กรณีที่อยู่นอก docker vm สามารถ kill process โดยใช้ docker id ที่ได้จากคำสั่ง docker ps
 5. การเปิด docker ที่เราสร้าง
  $ docker run -i -t [your-docker-name] /bin/bash
  # แค่นี้เราก็ได้ vm ที่เราทำเมื่อกี้นี้เลย

ณ ตอนที่เขียนบทความนี้ docker ยังอยู่ในเวอร์ชั่นที่ 0.6
ยังไม่รองรับทุก os (ใช้ได้เฉพาะ Linux ในบาง Kernel ส่วน os อื่นๆต้องรันด้วย vagrant ซึ่งเป็นตัวจัดการ vm ของฝั่ง virtualbox)